Piedalies konkursā!

Izglītības iestāde:

Klase / Kurss:

Vārds:

Uzvārds:Mācību konkursa vidusskolai "Gada jaunais autovadītājs" nolikums

MĒRĶIS

Radīt interesi un priekšstatu par satiksmes drošību jauniešiem vecumā no 16 – 18 gadiem, tādējādi savlaicīgi ieaudzinot labas uzvedības kultūru uz ceļa, lai preventīvi samazinātu jauno autovadītāju izraisīto ceļu satiksmes negadījumu skaitu un to seku smagumu.

LAIKS

Konkurss notiek no 2019. gada 1. novembra līdz 2020. gada 31. maijam. Plānotas 30 (trīsdesmit) interaktīvas klātienes nodarbības dažādās Latvijas izglītības iestādēs.

DALĪBNIEKI

Konkursā tiek aicināti piedalīties vidusskolēni no visas Latvijas (vecumā no 16 – 18 gadiem).

ORGANIZATORI

Konkursu rīko Ceļu satiksmes drošības direkcija sadarbībā ar Aģentūru Zebra. Konkursa sagatavošanā un norisē iespējams slēgt papildu vienošanās ar citām organizācijām un uzņēmumiem.

KONKURSA NORISE

Konkurss sastāv no divām kārtām – teorētiskais konkurss internetā un interaktīvas klātienes mācību nodarbības.

Konkursa pirmā kārta

Konkursam jāreģistrējas, norādot savu izglītības iestādi un klasi/kursu, un jāatbild uz konkursa pirmās kārtas jautājumiem interneta vietnē www.gadaautovaditajs.lv.

Konkursa otrā kārta

Praktisko mācību nodarbības norit 30 (trīsdesmit) klasēm/kursiem, kuru pārstāvji uzrādījuši labākos rezultātus konkursa teorētiskajā kārtā internetā.

KONKURSA REZULTĀTU VĒRTĒŠANA

Konkursa pirmā kārta

Teorētisko uzdevumu vērtēšana notiek automātiski vietnē www.gadaautovaditajs.lv. Noslēdzoties pirmajai kārtai, katrs dalībnieks saņem savu sasniegumu novērtējumu – pareizo un nepareizo atbilžu skaitu.

Vietnē www.gadaautovaditajs.lv tiek publicēts labāko dalībnieku saraksts un viņu rezultāti. Pamatojoties uz dalībnieku rezultātiem, nosaka 30 (trīsdesmit) klases/kursus, kurām tiks organizētas praktiskās nodarbības (norises laiks tiek saskaņots ar pretendentiem individuāli).

Teorētiskās kārtas trīsdesmit labākās klases/kursus nosaka pēc to pārstāvju uzrādītajiem rezultātiem – dalībnieki ar augstāko pareizi atbildēto jautājumu skaitu. Ja diviem vai vairākiem dalībniekiem uzrādītais rezultāts ir vienāds, tad uzvarētāju nosaka pēc īsākā atbilžu sniegšanai patērētā laika. Lai klase/kurss kvalificētos konkursa otrajai kārtai, jāreģistrējas un uz terorētiskās kārtas jautājumiem jāatbild vismaz 3 (trijiem) klases/kursa pārstāvjiem. Vērā tiek ņemts labākais rezultāts.

Konkursa otrā kārta

Praktisko apmācību programmas tēmas izvēlētas atbilstoši 16-18 gadus vecu jauniešu auditorijai: ātrums un tā ietekme uz satiksmes drošību, reakcijas laiks, apstāšanās ceļš, tālruņu un viedierīču lietošanas bīstamība braukšanas laikā, alkohola un apreibinošo vielu ietekme uz auto vadīšanas spējām, drošības jostu nepieciešamība un pareiza to lietošana.

Lai apmācību process būtu efektīvs, šīs tēmas tiek apgūtas analizējot jauniešu personisko pieredzi ceļu satiksmē un gūstot atziņas par dažādiem iespējamiem apdraudējumiem praktisko paraugdemonstrējumu un izmēģinājumu laikā.

Atsevišķi vienojoties ar organizatoriem, citas iestādes un uzņēmumi var izsludināt un pasniegt savas balvas konkursa dalībniekiem.