CSDD aicina reģistrēties diagnostikas darbam par satiksmes drošību

05.02.2020

Visu Latvijas izglītības iestāžu 10.-12. klašu skolēni tiek aicināti piedalīties diagnostikas darbā par drošību ceļu satiksmē, kas veltīts skolēnu zināšanu, attieksmes un potenciālās rīcības novērtēšanai.

Pedagogi aicināti līdz 25. februārim reģistrēt savas skolas 10., 11. un 12. klašu dalību vietnē csdd.drossinternets.lv

Diagnostikas norise: 2., 3. vai 4.martā tiešsaistē csdd.drossinternets.lv

Diagnostika tiek organizēta ar mērķi konstatēt skolēnu zināšanas par drošību ceļu satiksmē, noskaidrot attieksmi un potenciālo rīcību situācijās, kas saistītas ar drošību uz ceļa, kā arī noteikt prasmes kritiski izvērtēt informāciju medijos par šo tēmu.

Diagnostikas darbs ietvers 32 jautājumus, kas sadalīti tematiskos blokos: ceļu satiksmes noteikumi; kritiskā domāšana; attieksme un rīcība.
 Diagnostikas darba izpildes laiks – 40 minūtes, tas būs pieejams latviešu valodā un aizpildāms tikai elektroniski vietnē csdd.drossinternets.lv