Tukuma 2. vidusskola

14.05.2017

Piektā vieta konkursa teorētiskajā kārtā.