Labākie mācās Nīcas vidusskolā

14.05.2017

Konkursa teorētiskās kārtas uzvarētāji – Nīcas vidusskola.

Trīs labākie rezultāti! Turklāt, visus trīs uzstādījušas meitenes – Karlīna Miksone, Everita Kozule un Ieva Dāle.