10. labākais rezultāts teorētiskajā kārtā Kārsavas vidusskolas skolēniem.

20.05.2017